Kanceláře

Požadavek

Klientka – právnička si přála vytvořit několik kanceláří z jedné velké místnosti o cca 80 m2. V prostoru měla být recepce pro dvě asistentky, samostatné kanceláře a jednací místnost. Co se týká kreativního ztvárnění interiéru, nechala mi naprosto volnou ruku.

Úloha

Prostor má klientka v pronájmu, proto bylo hlavním požadavkem vymyslet řešení s minimem zásahů a možností přemístit nábytek a použité materiály do jiných prostor.

Do dlouhého úzkého prostoru bylo potřeba umístit několik menších místností – zde jsem se musela řídit stávajícím rozmístěním oken a také stropními překlady. Také bylo potřeba zajistit kvalitní a dostatečné osvětlení, které zároveň nebude působit příliš technicky a pomůže opticky snížit vysoké stropy bez nutnosti sekání elektrických rozvodů.

Datum realizace

2020

Rozloha

78 m2

Zpracování návrhu

6 měsíců

Realizace

10 měsíců

Výsledek

Realizaci stylové a reprezentativní kanceláře oceňuje nejen majitelka, ale i její kolegové a klienti. Celý interiér se nese v analytických modrých odstínech.

Klientce líbí industriální styl, proto jsou místnosti doplněny cihlovým obložením a dřevěným nábytkem s kovovými akcenty, který se vyráběl na míru. Industriálně také působí osvětlení na černých textilních kabelech, díky nimž se vyřešil problém s přívodem elektriky do potřebných míst.

Velké stěny doplňují umělecké fotografie soch Ctnostní od Matyáše Brauna z Kuksu, což je téma pro právnické kanceláře víc než příznačné.

Klienti říkají:

„Velmi mi pomohlo, že Tereza kanceláře nejen navrhla, ale vyřešila i realizaci. Objednala stavební firmu, vše koordinovala a posouvala dopředu. Často mě usměrnila v mých představách a tak se v kancelářích líbí i všem ostatním – kolegům i klientům.“

Renata V., Náchod